Kontakt


MTÜ Sünni Vägi"Beebid"
C. R. Jakobsoni tn 8b-14
10128 Tallinn
E-post synnivagi@synnivagi.ee

Sellel aadressil saavad kirju ühingu juhatuse liikmed, kes 2019. aastal on:

Lembe Allik, Riia Oja ja Inge Bachaus