Väetuba Sisemise Tarkuse Festivalil


Beebid, Sünni Vägi

Beebid, Sünni Vägi

VÄETUBA, laupäeval 18. aprillil, kell 13-15.

Festivali töötoas tutvustame kursust “Sünni Vägi®” ja vaatleme rasedust laiemalt.

Inimlapse sünniprotsess on suurepäraseks eeskujuks kõikidele loomingulistele protsessidele. Inimesed, kes on saanud otsese kogemuse iseendast kui teadvusega olendist enne sündi, hakkavad mõistma ja teadvustama ennast, oma laste- ja pereprobleeme hoopis teistmoodi kui varem.

“Eostamine, rasedus ja sünd on metafooriks kõikide inimeste loomingulisele protsessile.
Eostamine – mõtteseemne istutamine, OLEMINE.
Rasedus – energia andmine, TEGEMINE.
Sünd – tulemuse loomine, OMAMINE.
Sünd on osa terviklikust elukogemusest ja see omab mõju kogu meie füüsilisele, emotsionaalsele ja vaimsele elule.” Binnie A. Dansby

Töötoas praktiseerime Algallika hingamist juhitud meditatsiooni saatel, erilise küsimustiku kaudu selgitame välja oma uskumused sünni kohta, liigume loovalt muusika toel ja jagame oma kogemusi.

Oodatud on nii naised kui mehed, juba lapseootel kui ka rasedaks jääda soovivad naised; need, kes tahavad  leida oma kutsumuse, häid ideid manifesteerida või lihtsalt õnnelikult elada. Läbi selle töötoa kogemuse saad aimu, kuidas toetada ennast oma unistuste elluviimisel.

Järgnevad tsitaadid on pärit Binnie A.Dansby’ sulest, kelle jaoks lapse sünd on manifesteerimise metafoor.

“Kõik uurimused näitavad, et rasedus, sünnitus ja päevad, mis vahetult sünnile järgnevad, omavad sügavat mõju loovale protsessile, mida nimetame Eluks. Beebisid saab õpetada juba emaüsas ja nad on täie teadvuse juures ka sünnitusel.
Selleks et midagi luua: maali, lõunasööki, äri, maja või last, peame me kõigepealt viljastama selle mõtte. Teine samm on tegutsemine, energia andmine ja aeg, mis kulub mõttele elu andmiseks (rasedus). Pühendumine ja järjekindlus on koostisosad, mida on tarvis erineval hulgal olenevalt ideest.
Beebidel läheb selleks 9 kuud, lõunasöögi tegemine võib võtta aega pool tundi, katedraali ehitus võib võtta paljuaastaid kuni jõuame resultaadini (sünnitus). Paljud ideed jäävadki lihtsalt ideedeks, sest me pole otsustanud neisse energiat sisse panna, et saada soovitud tulemust.
Meie suhete müsteerium ja meie loovuse müsteerium laheneb, kui me hakkame uurima oma sünnilugu. Viljastav paar ja lastkandev ema on meie ühendatuse kaasloomise sümboliteks meie teadvuse kõige sügavamatel tasanditel. Kõik inimesed, kes on seotud selle elu põhiprotsessiga on igal juhul mõjutatud sünni ime põhjustest ja tagajärgedest. Ma usun, et me võime muuta elu kvaliteeti maapeal, muutes sünnikogemuse kvaliteeti IGAÜHE jaoks.

Üks asi, mida olen õppinud, olles sünnituste juures ja nähes sünnikogemuse mõjusid on see, et kuidas me mõtleme sünnitusest, nii mõtleme ka elust. Selleks et koos muutust luua peame oma teadvuses muutma oma suhtumist sündi. Loov protsess, sünnitus, ei ole lihtsalt mehaaniline, füüsiline protsess.”

“Ekstaatiline sünd – ettevalmistus ja toetus”, © Binnie A. Dansby, 2001 Tutvu tervik tekstiga:)

“Tähtsaim töö ükskõik kelle jaoks meist, on toetada ja julgustada rasedat naist teadvustatult tähelepaneliku, õrna ja samas jõulise sünnituskogemuse saamise ajal. See on üks minu kõige sügavamalt kinnistunud uskumusi. Viimased 23 aastat olen ma arendanud nn. “algallika kogemise hingamistööd” (s.t. hingelist sünnitraumat ravivat läbihingamist e. uuestisündi).

Selle töö eesmärgiks on luua turvaline, toetav armastuse atmosfäär, milles viibides igas eas ja erinevate elukutsetega inimesed saaksid sügavalt isikliku kogemuse kaudu omandada universaalseid tõdesid viljastamise, raseduse ja sünni kohta. Ning aru saada, millist põhjapanevat mõju sünnihetkel kogetu avaldab kogu sünnile järgnevale “loomingulisele protsessile”, mida me nimetame ELUKS.”

“Sünni tervendamine – muutused kogu eluks” © Binnie A. Dansby, 1998 Tutvu tervik tekstiga:)